Tiến Độ – Dự Án Condotel Virgo Nha Trang – Cam Kết Nguồn Tin Chính Thống CĐT

Tiến Độ

Virgo Hotel & Apartment hiện đã được đổ xong sàn tầng 4 và tiếp tục thi công dầm sàn tầng 5, đúng theo tiến độ cam kết với khách hàng.

Dưới đây là những hình ảnh cập nhật tại dự án vào ngày 31/01/2018

Tiến Độ Dự Án Virgo

Tiến Độ Dự Án Virgo

Tiến độ dự án virgo nha trang cập nhật 5 / 2017

(Dự án đang được khẩn trương thi công)

Tiến Độ Virgo Nha Trang

Tiến Độ Virgo Nha Trang

Tiến Độ Virgo Nha Trang

Tiến Độ Virgo Nha Trang

Virgo Nha Trang
Liên hệ